LET OP!!!!! 
Met ingang van
1 November 2017 gaat de Creativiteitsavond naar een andere dag van de week.
In plaats van de donderdagavond wordt het woensdagavond.

De 1e en de 3e woensdag van de maand is er een
Creativiteits avond in ons clubgebouw.
 
U kunt dan Uw Creativiteit uiten op deze avond.
Voor materiaal en gereedschap zal worden gezorgd in gezamenlijk overleg.
Er worden leuke creatieve creaties gemaakt. Je zou kunnen zeggen: "Kunst met een grote K".
 
Enkele voorbeelden van dingen die er gemaakt worden zijn:
 Poppen, tassen van fietsbinnenbanden en bloemstukjes cq. bloemschikken.
Heeft U zelf een idee dan kan dit in overleg ook gedaan worden.
 
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het bestuur.
 
Klik hier voor een paar foto's van wat er zoal gemaakt word door de Crea Bea's...