Dartsvereniging Bijdorp is opgericht door 3 vrienden in 2000...


De doelstelling is het samenbrengen van de wijkbewoners
en het bereikbaar maken van de Dartssport voor iedereen.

Vandaar dat we ons niet binden aan een Dartsbond om ook
recreatieve darters en mensen die onregelmatig 
werken een kans te geven.

We hebben een interne competitie voor de leden en 
organiseren bijna maandelijks een toernooi.
 We spelen elke zondagavond vanaf 
18.30 uur in Wijkcentrum 't Trefpunt op 8 wedstrijdbanen
.